Członek Komisji

adw. dr hab. prof. UG Mariusz Bogusz

Mariusz Bogusz

Mariusz Bogusz, adwokat, dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbył aplikację sądową i aplikację adwokacką. Od 1994 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Pełni funkcję kierownika Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.