Członek Komisji

SSR dr Grzegorz Borkowski

Grzegorz Borkowski

Sędzia, międzynarodowy ekspert z zakresu wymiaru sprawiedliwości, doktor nauk prawnych; do 2018 r. szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa; były kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; dwukrotnie wybrany na przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Programu Rady Europy HELP; w latach 2013-2014 pracował w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; obecnie w ramach projektów unijnych pełni funkcję międzynarodowego eksperta ds. organizacji wymiaru sprawiedliwości w krajach bałkańskich; od kilkunastu lat współpracuje m.in. z Radą Europy, OBWE-ODIHR, UNODC, EJTN, ENCJ, CCJE, USAID, UNICRI, ERA, CEELI.
Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy (do 2019r. członek Zarządu), Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, SSP Iustitia i Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości. W 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie postępowanie cywilne. Autor i redaktor ponad 50 publikacji.