Członek Komisji

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik

Włodzimierz Chróścik

Radca prawny, dziekan (2013-2020) oraz wicedziekan (2010-2013, od 2020) Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, prezes (od 2019), wiceprezes (2010-2016) oraz członek prezydium (od 2017) Krajowej Rady Radców Prawnych. W 2000 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent podyplomowych studiów menadżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2012). W latach 2001-2005 odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2006 r. prowadzi kancelarię radców prawnych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Ekspert w dziedzinie prawa spółek, w tym aspektów ich działalności operacyjnej, a także spraw korporacyjnych. Członek zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Współautor publikacji specjalistycznych z obszaru prawa spółek handlowych oraz etyki radcy prawnego. Pełnił funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.