Członek Komisji

SSR dr hab. Katarzyna Gajda‑Roszczynialska

Gajda-Roszczynialska Katarzyna

Prawniczka, sędzia, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalistka w zakresie postępowania cywilnego, międzynarodowego postępowania cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa ustrojowego. Członkini zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Polski Proces Cywilny”, International Association of Procedural Law, European Law Institute. Z – ca dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik i koordynator krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.