Członek Komisji

prof. dr hab. Robert Grzeszczak

Robert Grzeszczak

Prawnik, profesor nauk społecznych, od 2009 roku wykładowca w Uniwersytecie Warszawskim, a w latach 2003-2009 w Uniwersytecie Wrocławskim, kierownik Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Członek (2017-2020) i Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii  Nauk (2020–2023), Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne UE (2021-2024), ekspert Team Europe Direct Polska, członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, członek Academia Europea (London).

Profesor specjalizuje się w prawie instytucjonalnym i rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, jest autorem licznych publikacji naukowych i popularyzujących naukę. Występował jako ekspert m.in. dla Kancelarii Sejmu RP, Senatu RP oraz dla licznych ministerstw i organów administracji publicznej, w latach 2008-2015 prowadził wykłady w KSAP i Rządowym Centrum Legislacji, jako ekspert współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi.