Członek Komisji

Prezes SSP Iustitia SSO dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz

Markiewicz Krystian

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUstitia, Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, profesor w Katedrze Postępowania Cywilnego WPIA UŚ, jest redaktorem naczelnym Kwartalnika „Iustitia”, członkiem Komitetu redakcyjnego Kwartalnika Polski Proces Cywilny oraz Kwartalnika ADR. Arbitraż i Mediacja. Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badan nad Wymiarem Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego.

Jego zainteresowania naukowe obejmują postępowanie cywilne oraz szeroko rozumiany ustrój sądów powszechnych.

Od 2012 r. był stałym członkiem zespołu problemowego ds. postępowania cywilnego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającego przy Ministrze Sprawiedliwości. Autor około kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego.