Członek Komisji

adw. dr hab. Andrzej Olaś

Andrzej Olaś

Dr hab. Andrzej Olaś, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Adwokat wykonujący zawód w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom postępowania cywilnego oraz arbitrażu handlowego, w tym dwóch obszernych monografii. Współautor monumentalnego Systemu Prawa Procesowego Cywilnego pod redakcją naukową prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego, Prezesa Izby Cywilnej SN w stanie spoczynku.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2021 r. na podstawie monografii pt. „Zarzut potrącenia w procesie cywilnym” wyróżnionej II miejscem w IV edycji konkursu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych w kategorii najlepsza rozprawa habilitacyjna

Stopień doktora uzyskał w 2015 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Umorzenie procesu cywilnego” nagrodzonej przez Radę Wydziału WPiA UJ wyróżnieniem.

Studia magisterskie na WPiA UJ ukończył z wyróżnieniem, broniąc w 2010 r. pracę magisterską pt. „Zapis na sąd polubowny”.

Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego WPiA UJ i The Catholic University of America Columbus School of Law.

Przewodniczący i współzałożyciel Sekcji Praktyków Sporów w Sprawach Cywilnych i Handlowych przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej

Członek Rady Programowej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej

Członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej

Członek Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Polski Proces Cywilny

Członek International Council for Commercial Arbitration (ICCA) oraz Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych

Ceniony dydaktyk. Poza działalnością naukową oraz praktyką adwokacką dr hab. Andrzej Olaś prowadzi również szkolenia z zakresu prawa procesowego cywilnego dla samorządów zawodowych, instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych.