Członek Komisji

r.pr. dr hab. Piotr Rylski

Piotr Rylski

Radca prawny, doktor habilitowanym nauk prawnych, profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2019 r. członek zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych w Krakowie, a od 2020 r. członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauk Prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach pracy badawczej się zagadnieniami prawa procesowego cywilnego i ustrojowego, praktyką wymiaru sprawiedliwości, w szczególności aspektami stosowania prawa procesowego cywilnego i prawa procesowego porównawczego.