Członek Komisji

SSR dr hab. prof. UAM Marcin Walasik

Adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca na polsko-niemieckich studiach prawniczych prowadzonych we współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, członek komitetu redakcyjnego kwartalnika „Polski Proces Cywilny”, członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, brał udział w pracach zespołu problemowego do spraw postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, autor około kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego.