Członek Komisji

SSN prof. dr hab. Paweł Wiliński

Wiliński Paweł

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia, kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2010-2012, 2015-2016). Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (2009-2015). W latach 2001-2017 pracownik Trybunału Konstytucyjnego, wieloletni Wicedyrektor Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Trybunału Konstytucyjnego. Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (2009-2012, ponownie od 2017). Członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (2002-2016), Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (2012-2016), Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego AIDP.

Redaktor naczelny czasopisma Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego. Członek Kolegium Redakcyjnego Palestry, międzynarodowej rady naukowej włoskiego czasopisma Archivio Penale, Rady Programowej Wrocław Review of Law, Administration and Economics. Uczestnik i kierownik projektów badawczych Komisji Europejskiej AGIS I-III. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, za zasługi w świadczeniu pomocy prawnej pro publico bono, szerzenie i rozwój idei wolontariatu. Autor i redaktor niemal dwustu publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego, prawa karnego międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ustroju organów ochrony prawnej.