Członek komisji

r.pr. dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik

Jarosław Zagrodnik

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego; ukończył aplikację sądową; obecnie radca prawny; counsel w Kancelarii CHMIELNIAK ADWOKACI; Dyrektor Kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; wcześniej przez wiele lat Kierownik Studiów Prawo Niestacjonarne oraz Przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia na tym Wydziale; ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w zakresie prawa karnego procesowego, prawa i procesu karnego skarbowego, odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; autor blisko stu publikacji z tego obszaru problematyki prawniczej; współredaktor naczelny rocznika „Problemy Prawa Karnego”