Społeczna Komisja Kodyfikacyjna

Społeczną Komisję Kodyfikacyjną reprezentują przedstawiciele różnych zawodów prawniczych, w tym przede wszystkim radcowie prawni, adwokaci i sędziowie, zarówno teoretycy prawa, jak i praktycy.

O Komisji

Społeczną Komisję Kodyfikacyjną reprezentują przedstawiciele różnych zawodów prawniczych, w tym przede wszystkim radcowie prawni, adwokaci i sędziowie, zarówno teoretycy prawa, jak i praktycy. Członkowie SKK opracowują i przekazują podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą projekty konkretnych ustaw lub nowelizacji w sprawach poruszanych podczas Kongresów Prawników Polskich.

Zdjęcie z pierwszego spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej
Materiały

Projekty ustaw, założenia, propozycje reform

Członkowie SKK opracowują i przekazują podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą projekty konkretnych ustaw lub nowelizacji w sprawach poruszanych podczas Kongresów Prawników Polskich.

Zachęcamy do odwiedzania podstrony Materiały, gdzie publikowane będą efekty prac.

 

Zobacz materiały

Należy powołać Społeczną Komisję Kodyfikacyjną, reprezentującą różne zawody prawnicze. Pierwszym jej zadaniem powinno być opracowanie i przekazanie podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą konkretnych projektów ustaw lub nowelizacji w sprawach będących tematem Kongresu.

Uchwała Kongresu Prawników Polskich, 20 maja 2017r.
Członkowie

Jednoczymy cztery środowiska prawnicze:

Społeczna Komisja Kodyfikacyjna gromadzi cztery środowiska prawnicze: adwokatów, radców prawnych, sędziów i nauczycieli akademickich – w sumie w skład Komisji obecnie wchodzi 16 osób.

Radcy prawni

Adwokaci

Sędziowie

Akademicy