Członek Komisji

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Pisuliński Jerzy

Profesor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2016 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 1987 został zatrudniony w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ.

Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 1994 na podstawie rozprawy pt. Przekaz i jego funkcjonowanie w obrocie prawnym, zaś habilitował się w 2002 na podstawie dorobku naukowego oraz monografii Hipoteka kaucyjna. W 2012 otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

W 2008 został prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ ds. współpracy zagranicznej. Od 2012 jest kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na tym Wydziale. 16 maja 2016 został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ na kadencję 2016–2020.
Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności.

Zainteresowania naukowe:

  • prawo zobowiązań, prawo rzeczowe
  • prawo konsumenckie
  • prawo bankowe prywatne
  • międzynarodowe postępowanie cywilne
  • europejskie prawo prywatne