Przewodniczący

R.pr. prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Popiołek Wojciech

Prof. dr hab., radca prawny, profesor zwyczajny nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na WPIA UŚ (do 2019 r.), autor stu kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa prywatnego międzynarodowego, członek sekcji śląskiej Komitetu Nauk Prawnych PAN oraz stacji naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach, były członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, jest członkiem komitetów redakcyjnych: „Rejent”; „Przegląd Prawa Handlowego”, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”, „Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego”, jest arbitrem kilku sądów polubownych, w tym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej i członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu, Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Zarządzającego UNIDROIT w latach 2015 – 2019, obecnie członek honorowy Komitetu.