Członek Komisji

SSR Ryszard Rutkowski

Rutkowski Ryszard

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 15 listopada 2004 roku asesor, a następnie od 16 czerwca 2008 roku sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie. Karnista. Przewodniczący VII Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód.

W latach 2013 – 2016 członek zarządu SSP Iustitia, a od kwietnia 2017 roku wiceprezes Oddziału w Szczecinie. Prezes szczecińskiego oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich.