Członek Komisji

r.pr. prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska- Kozłowska

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Radca prawny, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych, partner w kancelarii Allen&Overy. Specjalistka w zakresie prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej.  Jej praktyka sądowa obejmuje postępowania w zakresie prawa własności intelektualnej, jak i spory gospodarcze. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych.  Jest również arbitrem wpisanym na listę arbitrów rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy KIG.